Dzisiaj jest: Czwartek, 18 Stycznia 2018, godzina: 6:51:02. Serwis odwiedzono 189706 razy. Ostatnie zmiany: 12.01.2018. Gości on-line: 0
Przewoźnicy:

Autokarowe Usługi Przewozowe Krzysztof Gajda - Pieszyce

    Firma Krzysztofa Gajdy powstała w 1992 roku. Pojazdy tego przewoźnika można codziennie spotkać na liniach 15, 16 i 22. Ponadto w wakacje 2007, 2008 oraz 2009 autobusy obsługiwały także specjalną linię ZKM 6 SR w relacji Dzierżoniów - Bielawa - Ostroszowice - Grodziszcze - Jemna - Srebrna Góra.

Pojazdy przewoźnika

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego - oddział w Dzierżoniowie - Wrocław    Klub Sympatyków Transportu Miejskiego powstał jako pierwsze samodzielne stowarzyszenie osób zainteresowanych tematyką komunikacji zbiorowej w regionie Dolnego Śląska. Współtworzą go min. Adam Zylbertal, administrator serwisu Dzierżoniowska Komunikacja Autobusowa. Oficjalnie Klub został zarejestrowany 11.01.2011 r.

    Stowarzyszenie jest uwzględnione jako przewoźnik w naszej bazie, gdyż w latach 2011-2016 na zajezdni PKS w Dzierżoniowie znajdowała się swego rodzaju placówka terenowa z klubowymi autobusami. Stacjonowały tam - Jelcz M-11 #DDZ U039 (w latach 2010-2012), Jelcz L-11 #DW 126PT (2010-2013), Jelcz 080 #DW 080XM (2012-2017), Ikaurs 280.70E #5320 (2014-2015) oraz Ikarus 280.70E #5324 (2015-2016).

    W 2016 roku na własność Klubu oficjalnie przeszła także przyczepa Jelcz P-080, która również aktualnie stacjonuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.kstm.pl

Konsorcium Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kłosok" Andrzej Kłosok i A21 sp. z o.o. - Dzierżoniów

    Firma przewozowa "Kłosok" istnieje od 1993 roku. W 2017 roku wygrała (w konsorcjum z firmą A21) wszystkie trzy przetargi na obsługę komunikacji miejskiej w naszym powiecie, start pierwszych autobusów zaplanowano na 1.11.2017. Więcej informacji o tym przewoźniku wkrótce.

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.klosok.eu/

Ludowe Zespoły Sportowe "Drzewiarz" - Piskorzów

    W okresie od 1979 do ok. 1995 roku organizacja posiadała Jelcza 080 #WBS 473B. Obecnie pojazd ten stoi niestety porzucony w Piskorzowie i niszczeje...

Pojazdy przewoźnika

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Dzierżoniów    MPK Dzierżoniów powstało w wyniku rozwiązania w 1991 roku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu oddział Dzierżoniów. Firma od samego początku musiała się borykać z załamaniem się przewozów na najważniejszych trasach, co doprowadziło do stopniowej likwidacji "zbędnych" linii. Z tego samego powodu brakowało także środków na wymianę taboru (przez cały okres swojego istnienia MPK zakupiło tylko dwa autobusy). W końcu, w 1997 roku Urząd Miasta postanowił sprywatyzować przedsiębiorstwo i w ten sposób stworzono spółkę pracowniczą pod nazwą Sudecka Komunikacja Autobusowa.

Ciekawostką jest fakt, że często zamiast oficjalnej nazwy "MPK", używano określenia "Miejski Zakład Komunikacyjny" - takie sformułowanie widniało przede wszystkim na obowiązujących ówcześnie biletach oraz rozkładach jazdy.

Pojazdy przewoźnika

Państwowa Komunikacja Samochodowa oddział w Dzierżoniowie - Dzierżoniów    W 1946 roku utworzono w całym kraju oddziały nowopowstałej Państwowej Komunikacji Samochodowej, w tym jednego oddziału w Dzierżoniowie. Cztery lata później doszło do połączenia trzech istniejących wtedy dzierżoniowskich przewoźników - oddziału PKS oraz spółek "Hartwing" (z siedzibą w Wałbrzychu) i "Spedytor". Pierwszym prezesem nowej firmy został Zbigniew Rembieliński. Ten moment uznaje się za początek działalności PKS Dzierżoniów. W szczytowym okresie swojej działalności, przypadającej na lata 70-te przedsiębiorstwo posiadało ponad 300 pojazdów (w tym ok. 100 autobusów). Otrzymywało także wiele wyróżnień za udział w różnych współzawodnictwach. Niestety w czasach przemian gospodarczych w latach 90-tych, kiedy to zmalało (jak się później okazało tylko czasowo) zapotrzebowanie na przewozy firma zaczęła ograniczać swój tabor i popadać w coraz większe długi. Pod koniec 2001 roku zrestrukturyzowano PKS Dzierżoniów na spółkę akcyjną, przy okazji zmieniając nazwę firmy na "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.".

Pojazdy przewoźnika

Powiatowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Dzierżoniowie - Dzierżoniów

    W 1947 roku utworzono w Dzierżoniowie i Bielawie Miejskie Zakłady Komunikacyjne. Posiadały one jedynie kilka przebudowanych samochodów ciężarowych, jednak dzięki ogromnemu zapałowi dzierżoniowskich pionierów komunikacja ta działa, jak na tamte warunki, bardzo sprawnie. Trzy lata później oba zakłady połączono, tworząc Powiatowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Dzierżoniowie, które obsługiwało kilka pierwszych linii nowopowstającej sieci. Uruchomiono min. linie do Piławy Górnej, Pieszyc i Niemczy. Do połowy lat 70-tych sieć znacznie się rozwija - wg danych z 1972 roku w powiecie istniało 350 przystanków (w tym 63 zadaszone z wiatą), linie zaś obsługiwane były przez ok. 50 autobusów, przewożąc rocznie 10.900 tys. pasażerów. Wraz z reformą administracyjną z 1976 roku PPK zostało przekształcone w WPK oddział Dzierżoniów.

Pojazdy przewoźnika

Prywatne Przedsięiorstwo Handlowo - Usługowe Jan Zimoch "Jan Trans" - Piława Górna    Firma Jana Zimocha powstała w 2004 roku. Początkowo zajmowała się jedynie przewozami turystycznymi i pracowniczymi. W 2005 roku (dokładnie od 22 sierpnia) autobusy "Jan Trans" zaczęły regularnie kursować na linii 50 w relacji Piława Górna - Dzierżoniów. Co ciekawe firma ta jako pierwsza otrzymała prawo do kursów przez Dzierżoniowską Strefę Ekonomiczną (wariant linii oznaczony numerem 51). Niestety po trzech latach zawieszono kursowanie autobusów na tej trasie i od tego momentu PPHU Jan Zimoch ponownie zajmuje się jedynie przewozami na liniach pracowniczych, szkolnych oraz wynajmami.

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.jantrans-pilawa.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. (w upadłości likwidacyjnej) - Dzierżoniów    PKS Dzierżoniów S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) istnieje od 1.01.2002, po zmianie formy prawnej. Dawniej był największą firmą przewozowa w powiecie dzierżoniowskim, jeszcze 2012 roku posiadał 65 autobusów, a tabor był rozdysponowany pomiędzy zajezdnię w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 47 oraz w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Legnickiej 26. Przedsiębiorstwo obsługiwało głównie przewozy regularne na trasie Bielawa/Dzierżoniów/Ząbkowice - Łagiewniki - Wrocław, komunikację lokalną w regionie Ząbkowic oraz (jako podwykonawca) linie A, B, 2, 30, 31, 35, 36, 60 ZKM Bielawa. oraz połączenia dalekobieżne min. do Sławy, Świnoujścia, Krakowa czy Częstochowy, a także (do 2007 roku) komunikacja miejska w Ząbkowicach.

W kwietniu 2012 zarząd spółki złożył wniosek o likwidację firmy. Plan likwidacyjny był rozpisany był trzy lata, jednakże w lipcu tego samego roku nowy likwidator przedsiębiorstwa złożył wniosek o upadłość. W 2017 roku cały majątek (tabor i zajezdnia) został zakupiony przez znajdującą się po sąsiedzku firmę Globgranit, która obecnie kontynuuje przewozy na trasie do Wrocławia.

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.pks.dzierzoniow.pl/

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe TELE-TAXI Andrzej Tubicz - Piława Górna    Firma została założona w 1996 roku. Jej biuro mieściło się w budynkach dawnych Zakładów Przemysłu Odzieżowego "BoBo" w Piławie Górnej. W szczytowym okresie swojej działalności posiadała min. kilkanaście busów LDV Connvoy oraz trzy większe autobusy (Jelcz T120/1, Jelcz PR-110D oraz Sanos S314). Swego czasu stanowiła poważną konkurencję dla autobusów SKA Dzierżoniów na trasach w kierunku Piławy Górnej. Obsługiwała także linie pracownicze do zakładów General Electric. Ostatni autobus "TYGRYSA" zjechał z trasy w sierpniu 2005 roku, a sama firma oficjalnie zakończyła działalność z dniem 30.05.2011.

Obecnie istnieje inna firma pod nazwą PUHT "Tele Taxi", ale nie zajmuje się ona już wykonywaniem przewozów autobusami.

Pojazdy przewoźnika

Referat Komunikacji Miejskiej w Bielawie - Bielawa    Referat Komunikacji Miejskiej (dawniej Zarząd Komunikacji Miejskiej, w skrócie ZKM) przy Urzędzie Miasta w Bielawie został utworzony w 1995 roku. Jednak nie jest przewoźnikiem w rozumieniu tradycyjnej firmy przewozowej - jest komórką UM odpowiedzialną za organizację komunikacji miejskiej w regionie, zaś poszczególni przewoźnicy (PKS Dzierżoniów, Krzysztof Gajda i SKA) są jedynie podwykonawcami ZKM.

Od 1.01.2010 ZKM zarządza wszystkimi liniami miejskimi na terenie powiatu, co pozwoliło na ujednolicenie rodzaju stosowanych biletów.

Strona www: http://www.zkm.bielawa.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego - Piława Górna

    Posiada Kapenę Thesi Intericty #DDZ 80FA.

Pojazdy przewoźnika

Sudecka Komunikacja Autobusowa sp. z.o.o. - Dzierżoniów    Sudecka Komunikacja Autobusowa powstała po likwidacji MPK Dzierżoniów w 1997 roku, zostając jego bezpośrednim spadkobiercą. Firma posiadała swoją siedzibę na terenie dawnej zajezdni MPK przy ul. Batalionów Chłopskich 95A w Dzierżoniowie. Autobusy z tej firmy można było spotkać na liniach A, B, 3, 4, 21, 30, 31, 35, 36, 45, 46, i 49 (do 2010 roku), a później na liniach 1, 3, 5, 6, 45, 46 i 49. Wraz z wygaśnięciem kontraktu z ZKM na lata 2010-2017 i przegraniem przetargu na przewozy w latach 2018-2027 firma została postawiona w stan likwidacji. Jako ostatni z linii w dniu 31.12.2017 zjechał Solaris U10 o numerze #32.

Pojazdy przewoźnika

Szkoła Podstawowa nr IV w Bielawe - Bielawa

    Szkoła posiada autobus Irisbus Iveco Daily (o rejestracji #DDZ 62XK), służącego do przewozu młodzieży z okolicznych miejscowości.

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.sp4bielawa.prv.pl

TRANS-SEN Jakub Senenko - Bielawa

    Brak obszerniejszych informacji o tym przewoźniku.

Pojazdy przewoźnika

Urząd Gminy Dzierżoniów - Dzierżoniów    Urząd Gminy Dzierżoniów obecnie nie posiada już żadnych autobusów.

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.ug.dzierzoniow.pl

Urząd Gminy Łagiewniki - Łagiewniki

    Posiada dwa pomarańczowe gimbusy - Autosana H9-21 (#DDZ R497) oraz zakupioną w 2008 roku Kapenę Temę #DDZ 96UW;

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.lagiewniki.pl

Urząd Miasta i Gminy Niemcza - Niemcza

    Posiada jeden szkolny autobus marki Jelcz L090M (#DDZ A393);

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.um.niemcza.pl

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce - Pieszyce

    Do 2016 roku UM Pieszyce posiadał szkolnego Jelcza L090M #DDZ U641. Ponadto w latach 1992-2010 UM w Pieszycach zarządzał linią 22 (Dzierżoniów - Piskorzów - Bratoszów - Dzierżoniów), na której zlecał przewozy (podwykonawcą była przez cały ten czas firma Krzysztofa Gajdy).

Pojazdy przewoźnika
Strona www: http://www.pieszyce.pl

Usługi Przewozowe Krzysztof Godek - Bielawa

    Firma posiada aktualnie jeden autobus Van-Hool T815 #DDZ 44WP.

Pojazdy przewoźnika

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu oddział Dzierżoniów - Dzierżoniów    WPK Wałbrzych powstało w 1976 w wyniku połączenia trzech spółek komunikacyjnych - Wałbrzyskiej, Świdnickiej i Dzierżoniowskiej. Poszczególne oddziały posiadały od 1979 pewną niezależność, jednak w najważniejszych sprawach podlegały pod centralne zwierzchnictwo w Wałbrzychu. W czasach funkcjonowania WPK przypada szczytowy rozwój sieci komunikacji autobusowej na terenie obecnego powiatu dzierżoniowskiego. Przedsiębiorstwo rozwiązano na początku 1991 roku, a oddział dzierżoniowski przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Pojazdy przewoźnika
©2007-2018 Dzierżoniowska Komunikacja Autobusowa - http://www.komunikacja.dzierzoniow.pl/

Zamieszczone w serwisie fotografie oraz inne materiały stanowią własność intelektualną ich autorów.
Wykorzystywanie tych materiałów w innych publikacjach dozwolone jest jedynie za zgodą redakcji serwisu.
Dzierżoniowska Komunikacja Autobusowa, wersja v10.9_6-01-2017
Projekt i wykonanie serwisu: Adam Zylbertal